"rociar con su jugo o con mantequilla etc durante la cocción" in English

QUICK TRANSLATIONS
"rociar con su jugo o con mantequilla etc durante la cocción" in English
SIMILAR TRANSLATIONS
Similar translations for "rociar con su jugo o con mantequilla etc durante la cocción" in English
conpreposition
suadjective
Onoun
O- O- W
O.noun
onoun
O
oconjunction
etc.adverb
durantepreposition
lanoun
la- lah- A
laadjective
laarticle
lapronoun
Lanoun